به ویکـی باربـد خوش آمدید

دانشنامه‌ای که همه علاقه‌مندان به هوش مصنوعی

می‌توانند مطالب خود را منتشر و مطالعه کنند